เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 

** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา **

** สมัครเรียนออนไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ คลิ๊กที่รูปคิวอาร์โค๊ด ด้านบน **
โปรด login ก่อนเข้าใช้งานด้วยอีเมล์โรงเรียน

 

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 กันยายน 2562

กิจกรรม "อิ่มบุญ"
ประจำเดือน กันยายน 2562
วันที่ 2 กันยายน 2562

กิจกรรมโครงการแปรรูปอาหาร
วันที่ 2 กันยายน 2562

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการ โรงเรียนสุจริต
(Upright School Project)
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
ตำบลคลองหลวงแห่ง
ปีงบประมาณ 2562
(อบต.คลองหลวงแพ่ง)
วันที่ 29 สิงหาคม 2562

กิจกรรมโครงการอบรมบริหารจัดการ
ขยะครัวเรือน ปีงบประมาณ 2562
(อบต.คลองหลวงแพ่ง)
วันที่ 22-27 สิงหาคม 2562

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ปีระจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 23 สิงหาคม 2562

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง
เอดส์และยาเสพติด
(อบต.คลองหลวงแพ่ง)
วันที่ 19 สิงหาคม 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
แบบบูรณาการ
(อบต.คลองหลวงแพ่ง)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 8 สิงหาคม 2562

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัย การระวังอัคคีภัยในชุมชน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(อบต.คลองหลวงแพ่ง)
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมเพื่อการเรียนรู้
และเข้าใจความจริง
(มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กิจกรรม "อิ่มบุญ" ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่เข้าร่วมการแห่งขั้นแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" นายประพลวาด มงคลฟัก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทขว้างค้อนชาย
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เปิดภาคเรียน และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 เมษายน 2562

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ได้มีโอกาสต้อนรับนางดวงรัตน์ ชิตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่อย่างเป็นทางการ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

กดไลท์กันหน่อย - TUPS Fanpage
สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage