ประวัติผู้อำนวยการ
   
ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ ขำสำอางค์
ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่รองอำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรและงบประมาณ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
(30 ก.ย 2561- ปัจจุบัน)

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
วัน/เดือน/ปี เกิด -
โทรศัพท์ที่ทำงาน 038-592161
โทรศัพท์มือถือ -
E-mail -
เริ่มรับราชการ -
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา -
วุฒิการศึกษา (สูงสุด) -
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage