ประวัติผู้อำนวยการ
   
ชื่อ-สกุล นายศิริพงศ์ ทีฆะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
วัน/เดือน/ปี เกิด 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (อายุ 54 ปี)
โทรศัพท์ที่ทำงาน 038-592161
โทรศัพท์มือถือ 081-9917234
E-mail siripongteekha@gmail.com
เริ่มรับราชการ

17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

1 ตุลาคม  พ.ศ. 2532

   
วุฒิการศึกษา (สูงสุด)

ระดับ  ปริญญาโท (ค.ม).

  วิชาเอกการศึกษาวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประกาศนียบัตร  (ป.บัณฑิต) 
สาขาการบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
   
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช)   

  Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
  เมื่อวันที่  5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
   
   
   
   
สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage