เว็บไซค์ที่น่าสนใจ

 
 
ข้อมูลสารสนเทศ
 
 ข้อมูลนักเรียนแยกตามเพศ ประจำปีการศึกษา 2561 (11 ธันวาคม 2561)

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

16

11

27

มัธยมศึกษาปีที่ 2

15

12

27

มัธยมศึกษาปีที่ 3

12

13

25

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

43

36

79

มัธยมศึกษาปีที่ 4

16

6

22

มัธยมศึกษาปีที่ 5

8

3

11

มัธยมศึกษาปีที่ 6

5

4

9

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

29

13

42

รวม

79

49

121

 

 

 ข้อมูลครูและลูกจ้างแยกตามเพศ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประเภท

ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 - 1
ข้าราชการครู 4 12 16
พนักงานราชการ 1 - 1
ครูอัตราจ้าง - - -
ครูธุรการ 1 - 1
ครูต่างประเทศ 1 1
ลูกจ้างประจำ 1 - 1
รวม 9 12 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage