ข้อมูลสารสนเทศ
 
 ข้อมูลนักเรียนแยกตามเพศ ประจำปีการศึกษา 2559 (10 มิถุนายน 2559)

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

23

7

30

มัธยมศึกษาปีที่ 2

21

15

36

มัธยมศึกษาปีที่ 3

13

10

23

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

57

32

89

มัธยมศึกษาปีที่ 4

6

5

11

มัธยมศึกษาปีที่ 5

7

7

14

มัธยมศึกษาปีที่ 6

19

18

37

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

32

30

62

รวม

89

62

151

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559

 

 ข้อมูลครูและลูกจ้างแยกตามเพศ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ประเภท

ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 1
ข้าราชการครู 5 13 18
พนักงานราชการ 1 1
ครูอัตราจ้าง 1   1
ครูธุรการ 1   1
ครูต่างประเทศ 1 1
ลูกจ้างประจำ 2 1 3
รวม 12 14 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage