ทำเนียบครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางพันณี จิตรวิเศษสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวกัลย์ณภัส ภิวัฒน์ฐากุล
ครู คศ.2
นางสาวณัฐลดา ยงศิริ
ครู คศ.1
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสุนทร สร้อยเรืองศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเจนวิทย์ พวงทับทิม
ครู คศ.3
นางสาวสุภักษร พงษ์อุดทา
ครู คศ.1
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
นางนันทิยา สวนมาลี
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นางวรณัน พุฒซ้อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี
ครู คศ.3
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสมพร คงเอี่ยม
ครู คศ.3
นางอัญชนา  อินแบน
ครู คศ.3
นายทวิวัฒน์ เปี่ยมระลึก
พนักงานราชการ
 
นายพงศธร วงศ์เกษม
ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)
นางสาวฐิตา วิหครัตน์
ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   
นายไพโรจน์ ขำสำอางค์
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
 
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
   
นายพิสิทธิ์ บุญสารี
ครูธุรการ
   
 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร    
คำสั่งโรงเรียนเลขที่ :
บันทึกข้อความ : เอกสารอื่นๆ : QR Code
รายชื่อครู    
     
   
 
 
 
สายตรงผู้อำนวยการ
TUPS Services
Thai Government Procurement
Data Center
ระบบเจ้าหน้าที่
Copyright ©2012
TUPS School

 

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สีและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบครู
คณะกรรมการนักเรียน
แผนที่ตั้ง/อาณาเขตโรงเรียน
อาคารสถานที่
แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
บทความที่น่าสนใจ
ผลงานเผยแพร

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินการศึกษา

ตารางเรียนนักเรียน/ตารางสอนครู
ตารางเวรประจำวัน
คำสั่งโรงเรียน

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง
ติดต่อ Webmaster
  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
Facebook Fanpage