โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6)
24 หมู่ 7 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา , อีเมล์ : info@tups.ac.th , โทร : 038-592161